8314374920761

ลู่วิ่งไฟฟ้า/Tread Mill JB906


8314374920761

Body Strong – ลู่วิ่งไฟฟ้า Treadmill JB 906

  • 5.0 hpAC Motor Drive system
  • ขนาดพื้นที่ในการวิ่ง 160 x 55 cm
  • ขนาดอุปกรณ์ 94 x 227 x 155 cm
  • รองรับน้ำหนักผู้เล่นได้ถึง 160 kg
  • น้ำหนักอุปกรณ์ 220 kg
  • ระดับความเร็ว 1.0 –20 km/h
  • ระดับความชัน 0 –20 Level