จักรยานนั่งตรงปั่น/Upright Bike Body Strong FT-6806 E

upright-bike-ft-6806e

ft-6806-e-upright