เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ขาด้านนอกเเละสะโพก/Hip Abductor/Body Srong BMW 019

bmw-019-hip-abductor

bmw-019-hip-abductor


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ขาด้านในเเละสะโพก/Hip Adductor/Body Srong BMW 018

bmw-018-hip-adductor

bmw-018-hip-adductor


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ น่อง/Calf Press/Body Srong BMW 017

bmw-017-calf-press

bmw-017-calf-extension


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ บริหารสะโพก/Glute/Body Srong BMW 016 A

bmw-016-a-glute

bmw-016-a-glute


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ บริหารสะโพก/Multi Hip/Body Srong BMW 016

bmw-016-multi-hip

bmw-016-multi-hip


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ขาเเบบรวม/Leg Press/Body Srong BMW 015

bmw-015-leg-press

bmw-015-leg-press


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ต้นขาด้านหน้า/Leg Extension/Body Srong BMW 014

bmw-014-leg-extension

bmw-014-leg-extension


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ขาด้านหลัง/Leg Curl/Body Srong BMW 013 A

bmw-013-seated-leg-curl

bmw-013-a-prone-leg-curll


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อ ขาด้านหลัง เเละน่อง/Seated Leg Curl/Body Srong BMW 013

bmw-013-Leg-curl

bmw-013-seated-leg-curl


เครื่องฝึกกล้ามเนื้อลำตัวหลังส่วนบน/Lat Pull Down/Body Srong BMW 012 B

bmw-012-b-seated-pull-down

bmw-012-b-lat-pull-down